Thể loại Trinh ThámTruy Kích Hung Án

Đọc: 1,394 | 272 chương

Đô Thị , Trinh Thám , Sủng

Cẩm Y Sát

Đọc: 134 | 34 chương

Ngôn Tình , Trinh Thám , Cổ Đại , Sủng

Kill Your Husband

Đọc: 131 | 18 chương

Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Trinh Thám

Dị Tủng

Đọc: 18 | 13 chương

Đô Thị , Linh Dị , Bách Hợp , Trinh Thám , Nữ Cường

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Đọc: 522 | 74 chương

Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Trinh Thám , Sủng , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

Sơn Trang Mỹ Lệ

Đọc: 19 | 22 chương

Đô Thị , Linh Dị , Đam Mỹ , Trinh Thám

U Lâm

Đọc: 12 | 4 chương

Ngôn Tình , Đô Thị , Xuyên Không , Trinh Thám

Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Đọc: 264 | 71 chương

Đam Mỹ , Trinh Thám

Đại Học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên

Đọc: 31 | 7 chương

Đô Thị , Huyền Huyễn , Linh Dị , Đam Mỹ , Trinh Thám

Kịch Bản Sát Nhân Đời Thực

Đọc: 62 | 6 chương

Đô Thị , Đam Mỹ , Trinh Thám

Bóc Ra Lớp Sương Mù

Đọc: 32 | 9 chương

Ngôn Tình , Đô Thị , Trinh Thám , Nữ Cường

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Đọc: 714 | 81 chương

Linh Dị , Đam Mỹ , Trinh Thám , Hài Hước , Cổ Đại , Sủng

Lỗ Hổng Tội Trạng

Đọc: 200 | 20 chương

Đô Thị , Đam Mỹ , Trinh Thám

Mê Cung Vô Hạn

Đọc: 85 | 7 chương

Đam Mỹ , Trinh Thám

Văn Phòng Tử Linh Pháp Sư

Đọc: 98 | 6 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Linh Dị , Xuyên Không , Trinh Thám , Cổ Đại

Trí Hoán Hung Đồ

Đọc: 1,059 | 105 chương

Đam Mỹ , Trinh Thám

Bạn Trai Của NPC

Đọc: 58 | 5 chương

Võng Du , Đam Mỹ , Trinh Thám

Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Đọc: 33 | 6 chương

Ngôn Tình , Xuyên Không , Trinh Thám , Cổ Đại , Nữ Phụ , Sủng , Hệ Thống

Mũi Nhọn Thiên Lệch

Đọc: 43 | 6 chương

Đô Thị , Đam Mỹ , Trinh Thám

Phép Diễn Dịch Cơ Bản

Đọc: 72 | 7 chương

Đô Thị , Khoa Huyễn , Linh Dị , Trinh Thám

Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Đọc: 560 | 50 chương

Ngôn Tình , Đô Thị , Linh Dị , Trinh Thám

Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Đọc: 71 | 31 chương

Linh Dị , Đam Mỹ , Xuyên Không , Trinh Thám , Xuyên Nhanh

365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao

Đọc: 64 | 65 chương

Đô Thị , Bách Hợp , Trinh Thám

Hà Bất Ngộ Như Ca

Đọc: 616 | 79 chương

Bách Hợp , Trinh Thám , Sủng

Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời

Đọc: 24 | 45 chương

Linh Dị , Đam Mỹ , Xuyên Không , Trinh Thám , Sủng

Vết Nứt

Đọc: 42 | 6 chương

Đô Thị , Đam Mỹ , Bách Hợp , Trinh Thám , Ngược , Sủng

Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Đọc: 1,952 | 153 chương

Đô Thị , Đam Mỹ , Trinh Thám , Sủng

Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Đọc: 189 | 58 chương

Đam Mỹ , Xuyên Không , Trinh Thám , Sủng

Rơi Vào Ngân Hà

Đọc: 1,404 | 108 chương

Ngôn Tình , Trinh Thám

Người Chơi Mời Vào Chỗ

Đọc: 1,477 | 199 chương

Huyền Huyễn , Bách Hợp , Trọng Sinh , Trinh Thám