Thể loại Quân SựHồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Đọc: 4,110 | 346 chương

Dị Giới , Quân Sự , Xuyên Không

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Đọc: 1,681 | 364 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt

Đọc: 128 | 93 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại , Việt Nam

Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Đọc: 3,341 | 2,869 chương

Đô Thị , Quân Sự

Thiên Mệnh Chiến

Đọc: 1,025 | 216 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Đọc: 253 | 107 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Thiên Giáng Đại Vận

Đọc: 745 | 317 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

Ngược Về Thời Minh

Đọc: 1,270 | 1,195 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Binh Lâm Thiên Hạ

Đọc: 140 | 800 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Săn Tim Nàng

Đọc: 434 | 165 chương

Ngôn Tình , Quân Sự , Cổ Đại

Tam Quốc Sơn Đại Vương

Đọc: 131 | 3 chương

Võng Du , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Thám Hiểm , Cổ Đại

Thịnh Thế Đích Phi

Đọc: 312 | 455 chương

Ngôn Tình , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cung Đấu

Hàn Môn Trạng Nguyên

Đọc: 323 | 21 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Tào Tặc

Đọc: 135 | 731 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Trọng Sinh

Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Đọc: 215 | 262 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Mèo Hoang

Đọc: 3,652 | 104 chương

Ngôn Tình , Khoa Huyễn , Dị Giới , Quân Sự , Xuyên Không

Thiên Địa Liệt Phong

Đọc: 635 | 11 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Cổ Đại

Kiều Thê Như Vân

Đọc: 4,206 | 1,033 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

Ngân Hồ

Đọc: 3,771 | 111 chương

Quân Sự , Lịch Sử

Say Mộng Giang Sơn

Đọc: 6,670 | 1,328 chương

Kiếm Hiệp , Quân Sự , Lịch Sử , Cung Đấu

Quân Vương Ngự Nữ

Đọc: 3,330 | 265 chương

Quân Sự , Quan Trường , Cung Đấu , Cổ Đại

Hình Đồ

Đọc: 499 | 582 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Hoàng Tộc

Đọc: 3,182 | 645 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Chân Huyết Lệ

Đọc: 162 | 104 chương

Tiên Hiệp , Quân Sự

Tùng Hoa

Đọc: 2,642 | 105 chương

Huyền Huyễn , Quân Sự , Khác

Giang Sơn Mỹ Sắc

Đọc: 689 | 875 chương

Kiếm Hiệp , Quân Sự , Xuyên Không

Đế Yến

Đọc: 398 | 273 chương

Kiếm Hiệp , Quân Sự , Lịch Sử , Cổ Đại

Phượng Hí Cửu Thiên

Đọc: 2,673 | 137 chương

Tiên Hiệp , Huyền Huyễn , Quân Sự , Dị Năng , Cổ Đại

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

Đọc: 1,109 | 36 chương

Kiếm Hiệp , Quân Sự , Lịch Sử

Trở Về Đời Thanh

Đọc: 526 | 93 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

    Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.