Thể loại Quân SựXuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Đọc: 18 | 138 chương

Quân Sự , Sắc , Đam Mỹ , Xuyên Không , Trọng Sinh , Truyện Teen , Sủng

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Đọc: 3,708 | 405 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Thần Kiếm Phục Quốc

Đọc: 22 | 61 chương

Kiếm Hiệp , Quân Sự , Lịch Sử

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

Đọc: 276 | 189 chương

Ngôn Tình , Khoa Huyễn , Quân Sự , Xuyên Không , Nữ Cường , Hài Hước , Khác

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Đọc: 7,914 | 434 chương

Dị Giới , Quân Sự , Xuyên Không

Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

Đọc: 69 | 99 chương

Ngôn Tình , Quân Sự , Sắc , Truyện Teen , Ngược , Sủng

Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt

Đọc: 3,417 | 93 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại , Việt Nam

Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Đọc: 16,705 | 2,869 chương

Đô Thị , Quân Sự

Thiên Mệnh Chiến

Đọc: 3,447 | 216 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Đọc: 4,090 | 107 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Thiên Giáng Đại Vận

Đọc: 3,593 | 317 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

Ngược Về Thời Minh

Đọc: 5,471 | 1,195 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Binh Lâm Thiên Hạ

Đọc: 3,954 | 800 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Săn Tim Nàng

Đọc: 2,648 | 165 chương

Ngôn Tình , Quân Sự , Cổ Đại

Tam Quốc Sơn Đại Vương

Đọc: 281 | 3 chương

Võng Du , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Thám Hiểm , Cổ Đại

Thịnh Thế Đích Phi

Đọc: 2,141 | 455 chương

Ngôn Tình , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cung Đấu

Hàn Môn Trạng Nguyên

Đọc: 1,290 | 21 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Tào Tặc

Đọc: 289 | 731 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Trọng Sinh

Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Đọc: 2,186 | 262 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Mèo Hoang

Đọc: 5,327 | 104 chương

Ngôn Tình , Khoa Huyễn , Dị Giới , Quân Sự , Xuyên Không

Thiên Địa Liệt Phong

Đọc: 980 | 11 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Cổ Đại

Kiều Thê Như Vân

Đọc: 6,627 | 1,033 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

Ngân Hồ

Đọc: 5,002 | 111 chương

Quân Sự , Lịch Sử

Say Mộng Giang Sơn

Đọc: 9,871 | 1,328 chương

Kiếm Hiệp , Quân Sự , Lịch Sử , Cung Đấu

Quân Vương Ngự Nữ

Đọc: 6,075 | 265 chương

Quân Sự , Quan Trường , Cung Đấu , Cổ Đại

Hình Đồ

Đọc: 1,883 | 582 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Hoàng Tộc

Đọc: 5,009 | 645 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Chân Huyết Lệ

Đọc: 338 | 104 chương

Tiên Hiệp , Quân Sự

Tùng Hoa

Đọc: 3,764 | 105 chương

Huyền Huyễn , Quân Sự , Khác

Giang Sơn Mỹ Sắc

Đọc: 2,255 | 875 chương

Kiếm Hiệp , Quân Sự , Xuyên Không

    Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.