Thể loại Phương TâyVai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Đọc: 51 | 41 chương

Huyền Huyễn , Linh Dị , Đam Mỹ , Xuyên Không , Dị Năng , Mạt Thế , Phương Tây , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Đọc: 113 | 19 chương

Ngôn Tình , Huyền Huyễn , Xuyên Không , Nữ Cường , Đông Phương , Cổ Đại , Phương Tây , Nữ Phụ , Sủng , Xuyên Nhanh

[HP] Người Thủ Hộ

Đọc: 536 | 72 chương

Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Xuyên Không , Trọng Sinh , Phương Tây

Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

Đọc: 61 | 10 chương

Ngôn Tình , Huyền Huyễn , Linh Dị , Nữ Cường , Cổ Đại , Phương Tây , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp (Phòng Livestream Cá Mắm)

Đọc: 399 | 98 chương

Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Điền Văn , Khác , Phương Tây , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Đọc: 178 | 54 chương

Tiên Hiệp , Kiếm Hiệp , Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại , Mạt Thế , Phương Tây , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

[HP] Tù Nhân Ngục Nurmengard

Đọc: 129 | 33 chương

Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Hài Hước , Phương Tây

Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận

Đọc: 117 | 115 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Phương Tây

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Đọc: 43 | 26 chương

Ngôn Tình , Huyền Huyễn , Xuyên Không , Cổ Đại , Mạt Thế , Phương Tây , Sủng , Xuyên Nhanh

Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng

Đọc: 146 | 25 chương

Huyền Huyễn , Bách Hợp , Điền Văn , Cổ Đại , Phương Tây

[HP] [DraHar] Tàn Khuyết Chữ Cái

Đọc: 54 | 24 chương

Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Phương Tây

[HP] [BHTT] Obliviate

Đọc: 46 | 4 chương

Bách Hợp , Xuyên Không , Ngược , Phương Tây , Đoản Văn

Thiên Xu

Đọc: 38 | 7 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Phương Tây

Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Đọc: 543 | 72 chương

Đam Mỹ , Cổ Đại , Phương Tây , Sủng , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

Thiên Đường Luân Hồi

Đọc: 144 | 16 chương

Khoa Huyễn , Huyền Huyễn , Xuyên Không , Dị Năng , Khác , Phương Tây , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

Sau Khi Giết Chết Người Yêu

Đọc: 27 | 7 chương

Đam Mỹ , Ngược , Phương Tây

Trò Chơi Của Gã Hề

Đọc: 1,589 | 74 chương

Đô Thị , Linh Dị , Xuyên Không , Phương Tây

Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Đọc: 753 | 289 chương

Ngôn Tình , Huyền Huyễn , Linh Dị , Nữ Cường , Cổ Đại , Phương Tây , Nữ Phụ , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

Vương Quốc Huyết Mạch

Đọc: 346 | 150 chương

Huyền Huyễn , Cổ Đại , Khác , Phương Tây

Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel

Đọc: 1,468 | 140 chương

Huyền Huyễn , Xuyên Không , Trọng Sinh , Phương Tây

Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Đọc: 71 | 14 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Trọng Sinh , Điền Văn , Cổ Đại , Phương Tây

Trộm Nhìn Gió Bờ Biển

Đọc: 217 | 15 chương

Đam Mỹ , Phương Tây

[Harry Potter] Nhóm Người Theo Đuổi Harry

Đọc: 29 | 14 chương

Đam Mỹ , Trọng Sinh , Phương Tây

[Đam Mỹ] Phù Thủy

Đọc: 130 | 13 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Linh Dị , Đam Mỹ , Xuyên Không , Trọng Sinh , Hài Hước , Cổ Đại , Phương Tây

Nguyên Linh Đại Lục

Đọc: 294 | 69 chương

Tiên Hiệp , Dị Giới , Huyền Huyễn , Xuyên Không , Cổ Đại , Phương Tây , Việt Nam

Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Đọc: 301 | 52 chương

Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Trọng Sinh , Phương Tây , Sủng

Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Đọc: 237 | 71 chương

Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Điền Văn , Khác , Phương Tây , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

[HP][DraHar] Tình Yêu Bắt Đầu Từ Sự Cố Độc Dược

Đọc: 115 | 13 chương

Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Phương Tây

Hành Trình Lật Xe Của Diễn Tinh Nữ Xứng

Đọc: 225 | 21 chương

Ngôn Tình , Huyền Huyễn , Sắc , Hài Hước , Phương Tây , Nữ Phụ , Xuyên Nhanh , Hệ Thống

[HP] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Đọc: 44 | 55 chương

Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Xuyên Không , Trọng Sinh , Hài Hước , Phương Tây

    Xếp Hạng    Những tác phẩm được viết bởi các tác giả phương Tây.