Thể loại Lịch SửViệt Hùng Diễn Nghĩa

Đọc: 385 | 62 chương

Lịch Sử , Cổ Đại

Thiên Mệnh Chiến

Đọc: 521 | 182 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Đọc: 1,321 | 344 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Quyền Thần Tái Thế

Đọc: 189 | 22 chương

Lịch Sử , Đam Mỹ , Cổ Đại

Giả Vương Bình Thiên Hạ

Đọc: 184 | 161 chương

Huyền Huyễn , Lịch Sử , Trọng Sinh

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Cầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Đọc: 74 | 8 chương

Lịch Sử , Đam Mỹ , Hài Hước , Sủng

Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Đọc: 580 | 1,252 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Xuyên Không , Hệ Thống

Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Đọc: 1,611 | 116 chương

Ngôn Tình , Lịch Sử , Trọng Sinh , Cung Đấu , Hài Hước , Cổ Đại

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Đọc: 148 | 107 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Bắc Tống Phong Lưu

Đọc: 151 | 2,792 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Thiên Giáng Đại Vận

Đọc: 66 | 317 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Đọc: 128 | 14 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Dị Năng

Y Thống Giang Sơn

Đọc: 51 | 306 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Quan Trường

Ngược Về Thời Minh

Đọc: 551 | 1,195 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Mạt Thế Giả Tưởng

Đọc: 304 | 68 chương

Đô Thị , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Sắc , Mạt Thế

Binh Lâm Thiên Hạ

Đọc: 65 | 800 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Tiền Kiếp

Đọc: 62 | 58 chương

Huyền Huyễn , Linh Dị , Lịch Sử , Dị Năng

Tam Quốc Sơn Đại Vương

Đọc: 60 | 3 chương

Võng Du , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Thám Hiểm , Cổ Đại

Thịnh Thế Đích Phi

Đọc: 49 | 455 chương

Ngôn Tình , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cung Đấu

Hàn Môn Trạng Nguyên

Đọc: 135 | 21 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Huyền Thoại Quay Về

Đọc: 111 | 15 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Nữ Cường , Đông Phương , Cổ Đại

Tào Tặc

Đọc: 75 | 731 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Trọng Sinh

Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Đọc: 103 | 800 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Đông Phương

Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Đọc: 62 | 262 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Minh Triều Ngụy Quân Tử

Đọc: 2,647 | 409 chương

Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước

Thiên Địa Liệt Phong

Đọc: 455 | 11 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Cổ Đại

Quán Cơm Đêm Khuya

Đọc: 853 | 43 chương

Tiên Hiệp , Lịch Sử , Đam Mỹ , Điền Văn , Mỹ Thực

Kiều Thê Như Vân

Đọc: 2,686 | 1,033 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

Ngân Hồ

Đọc: 2,384 | 111 chương

Quân Sự , Lịch Sử

Hôn Nhân Sắp Đặt

Đọc: 130 | 48 chương

Lịch Sử , Đam Mỹ

    Xếp Hạng    Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.