Thể loại Lịch SửThanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Đọc: 1,681 | 364 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Việt Hùng Diễn Nghĩa

Đọc: 829 | 155 chương

Lịch Sử , Cổ Đại

Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt

Đọc: 132 | 93 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại , Việt Nam

[HP] Draco Đích Tam Quốc Chi Lữ

Đọc: 38 | 9 chương

Kiếm Hiệp , Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Đam Mỹ , Hài Hước , Cổ Đại , Phương Tây

Thiên Mệnh Chiến

Đọc: 1,025 | 216 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Quyền Thần Tái Thế

Đọc: 378 | 22 chương

Lịch Sử , Đam Mỹ , Cổ Đại

Giả Vương Bình Thiên Hạ

Đọc: 264 | 161 chương

Huyền Huyễn , Lịch Sử , Trọng Sinh

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Cầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Đọc: 263 | 8 chương

Lịch Sử , Đam Mỹ , Hài Hước , Sủng

Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Đọc: 730 | 1,252 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Xuyên Không , Hệ Thống

Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Đọc: 2,432 | 116 chương

Ngôn Tình , Lịch Sử , Trọng Sinh , Cung Đấu , Hài Hước , Cổ Đại

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Đọc: 253 | 107 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Bắc Tống Phong Lưu

Đọc: 182 | 2,792 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Thiên Giáng Đại Vận

Đọc: 745 | 317 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Đọc: 280 | 14 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Dị Năng

Y Thống Giang Sơn

Đọc: 724 | 306 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Quan Trường

Ngược Về Thời Minh

Đọc: 1,270 | 1,195 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Mạt Thế Giả Tưởng

Đọc: 717 | 68 chương

Đô Thị , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Sắc , Mạt Thế

Binh Lâm Thiên Hạ

Đọc: 140 | 800 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Tiền Kiếp

Đọc: 842 | 58 chương

Huyền Huyễn , Linh Dị , Lịch Sử , Dị Năng

Tam Quốc Sơn Đại Vương

Đọc: 131 | 3 chương

Võng Du , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Thám Hiểm , Cổ Đại

Thịnh Thế Đích Phi

Đọc: 312 | 455 chương

Ngôn Tình , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cung Đấu

Hàn Môn Trạng Nguyên

Đọc: 323 | 21 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Huyền Thoại Quay Về

Đọc: 149 | 15 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Nữ Cường , Đông Phương , Cổ Đại

Tào Tặc

Đọc: 135 | 731 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Trọng Sinh

Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Đọc: 214 | 800 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Đông Phương

Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Đọc: 215 | 262 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Minh Triều Ngụy Quân Tử

Đọc: 3,943 | 409 chương

Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước

Thiên Địa Liệt Phong

Đọc: 635 | 11 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Cổ Đại

Quán Cơm Đêm Khuya

Đọc: 1,273 | 43 chương

Tiên Hiệp , Lịch Sử , Đam Mỹ , Điền Văn , Mỹ Thực

Kiều Thê Như Vân

Đọc: 4,206 | 1,033 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

    Xếp Hạng    Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.