Thể loại Lịch SửThanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Đọc: 3,708 | 405 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Hồi Đáo Lê Triều

Đọc: 9 | 37 chương

Ngôn Tình , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại , Việt Nam

Thần Kiếm Phục Quốc

Đọc: 22 | 61 chương

Kiếm Hiệp , Quân Sự , Lịch Sử

Nào Hay Xuân Mênh Mông

Đọc: 139 | 113 chương

Lịch Sử , Việt Nam

12 Nữ Thần

Đọc: 2,542 | 442 chương

Tiên Hiệp , Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Hậu Cung Hoàng Diệp Truyện

Đọc: 64 | 16 chương

Ngôn Tình , Lịch Sử , Cung Đấu , Cổ Đại , Ngược

Ta Dựa Vào Rút Thẻ Lịch Sử Đại Lão Xưng Bá Thiên Hạ

Đọc: 32 | 10 chương

Ngôn Tình , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại , Sủng , Hệ Thống

[HP] Draco Đích Tam Quốc Chi Lữ

Đọc: 909 | 18 chương

Kiếm Hiệp , Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Đam Mỹ , Hài Hước , Cổ Đại , Phương Tây

Nhị Triều Hoàng Hậu - Dương Vân Nga

Đọc: 31 | 30 chương

Lịch Sử , Cổ Đại , Việt Nam

Việt Hùng Diễn Nghĩa

Đọc: 2,562 | 155 chương

Lịch Sử , Cổ Đại

Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt

Đọc: 3,417 | 93 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại , Việt Nam

Thiên Mệnh Chiến

Đọc: 3,447 | 216 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không

Quyền Thần Tái Thế

Đọc: 2,203 | 22 chương

Lịch Sử , Đam Mỹ , Cổ Đại

Giả Vương Bình Thiên Hạ

Đọc: 3,695 | 161 chương

Huyền Huyễn , Lịch Sử , Trọng Sinh

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Cầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Đọc: 622 | 8 chương

Lịch Sử , Đam Mỹ , Hài Hước , Sủng

Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Đọc: 1,091 | 1,252 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Xuyên Không , Hệ Thống

Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Đọc: 4,381 | 116 chương

Ngôn Tình , Lịch Sử , Trọng Sinh , Cung Đấu , Hài Hước , Cổ Đại

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Đọc: 4,090 | 107 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Bắc Tống Phong Lưu

Đọc: 2,439 | 2,792 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Thiên Giáng Đại Vận

Đọc: 3,593 | 317 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Hài Hước , Cổ Đại

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Đọc: 1,258 | 14 chương

Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Dị Năng

Y Thống Giang Sơn

Đọc: 2,598 | 306 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Quan Trường

Ngược Về Thời Minh

Đọc: 5,471 | 1,195 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Mạt Thế Giả Tưởng

Đọc: 1,476 | 68 chương

Đô Thị , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Sắc , Mạt Thế

Binh Lâm Thiên Hạ

Đọc: 3,954 | 800 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Tiền Kiếp

Đọc: 1,860 | 58 chương

Huyền Huyễn , Linh Dị , Lịch Sử , Dị Năng

Tam Quốc Sơn Đại Vương

Đọc: 281 | 3 chương

Võng Du , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Thám Hiểm , Cổ Đại

Thịnh Thế Đích Phi

Đọc: 2,141 | 455 chương

Ngôn Tình , Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cung Đấu

Hàn Môn Trạng Nguyên

Đọc: 1,290 | 21 chương

Quân Sự , Lịch Sử , Xuyên Không , Cổ Đại

Huyền Thoại Quay Về

Đọc: 815 | 15 chương

Lịch Sử , Xuyên Không , Nữ Cường , Đông Phương , Cổ Đại

    Xếp Hạng    Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.